DANEM' in kurucularından olan Prof. Dr. Zeynep Güzel Seydim, lisans ve yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde tamamlamıştır. İkinci yüksek lisansı ile doktora çalışmalarını ise 1994-2001 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamlamıştır. Özellikle Kefir fermantasyonu konusunda uzmanlaşmış ve önemli araştırmalar yayımlamıştır. Çalışmalarını 2001 senesinden itibaren ülkemizde Süleyman Demirel Üniversitesi'nde sürdürmüş, doktora ve yüksek lisans tezleri yönetmiştir. Kefir konusunda dünyanın en önde gelen bilim insanlarından olan kurucu ortağımız Güzel Seydim, hâlen birçok ülkede ve Türkiye'de çok sayıda konferansa, Avrupa Birliği ve Tübitak proje değerlendirme panellerine, uluslar arası araştırmalara davetli olarak katılmaktadır.


Kurucu ortaklarımızdan Prof. Dr. Atıf Can Seydim, lisans ve yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde tamamlamıştır. İkinci yüksek lisansı ile doktora çalışmalarını ise 1994-2001 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde Clemson Üniversitesinde tamamlamıştır. Gıda Ambalaj Sistemleri, Gıdalarda Raf Ömrünün Belirlenmesi, Et Bilimi ve Teknolojisi, Gıda Kimyası ve Biokimyası, Yeni Gıda İşleme Sistemleri konusunda uzmanlaşmış ve önemli araştırmalar yayımlamıştır. çalışmalarını 2001 senesinden itibaren ülkemizde Süleyman Demirel Üniversitesi'nde sürdürmüş, doktora ve yüksek lisans tezleri yönetmiştir. Prof. Dr. Atıf Can Seydim sektörde SETBİR Bilim Kurulu Üyesi ve Ambalaj Sanayicileri Derneğinde danışmanlık görevlerini de sürdürmektedir. MAKSAN (Coca-Cola) A.Ş., Muradiye/Manisa, Firma Gözlemcisi, AÇIKEL Gıda San.Ltd., Ankara, Üretim ve Kalite Kontrol Sorumlusu, Tübitak TEYDEP Proje Değerlendirme Hakemliği, 1001 Tübitak Proje Değerlendirme Hakemlikleri gibi kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev almıştır.


Diğer kurucu ortağımız Yrd. Doç. Dr. Nilgün H. Budak ise, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Süleyman Demirel Üniversitesi’nde tamamlamış ve sirke fermantasyonu alanında uzmanlaşmıştır. Doktorasını sirke üretimi ve sirkenin sağlık üzerindeki etkileri üzerine yapmış, araştırmalarında bilime ve topluma faydalı olacak önemli bulgular tespit etmiştir.Doktora çalışması sonrasında fonksiyonel sirke ve sirke içeceğinin patentini almışlardır. Yrd. Doç. Dr. Nilgün H. Budak 2001-2010 yılları arasında Gelendost Meslek Yüksekokulunda öğretim görevlisi olarak çalışmış ve 2010 yılı itibari ile Eğirdir Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümünde yardımcı doçent olarak görev yapmakta ve bölüm başkanlığını yürütmektedir. Kurucularımızın birlikte, birçok uluslararası ve ulusal yayın ve bildirileri bulunmaktadır.


Diğer Kurucu ortağımız Ziraat Mühendisi Şakir Budak, lisans eğitimini Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesinde tamamlamıştır. 1996 yılında itibaren iş dünyasında çalışmaktadır. Şu an hazır gıda sektöründe çalışmaya devam etmektedir.